Protecția datelor cu caracter personal

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului. Utilizatorii înteleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor având ca scopuri:

  • trimiterea de materiale informative;
  • oferire de reclame în sistem propriu sau de către terți
  • marketing și publicitate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai persoanelor vizate sau persoanelor fizice sau juridice care le prelucrează în numele operatorului.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, fiecare Utilizator are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care le privesc si să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înteleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea contului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de către Administratorul Site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare Utilizator poate face o cerere în acest sens, aici.

Call Now Button+40 787 832 677